Ons nieuwe telefonie- en agendasysteem is vanaf heden in werking.

Zo zijn er volgende aanpassingen :


- Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar tussen 8u en 12u.

- Het loket zal tevens ook enkel nog in de voormiddag geopend zijn, gelieve hiermee rekening te houden bij

   het afhalen of brengen van documenten. Er is een brievenbus voorzien achter de ingang-deur waar u documenten kan achterlaten.

Vanaf 12u werken we achter gesloten deuren en zijn we telefonisch enkel nog bereikbaar voor dringende zaken, die niet tot de volgende dag kunnen         wachten.

   Indien u dezelfde dag nog gezien wil worden en er geen online plaatsen meer beschikbaar zijn, kan u telefonisch contact nemen. 

   Gelieve zo veel mogelijk gebruik te maken van onze online mogelijkheden en ons secretariaat telefonisch niet meer te belasten dan absoluut nodig.

- Met het nieuwe agenda-systeem hoeft u geen inlog meer te gebruiken, u kan eenvoudig een afspraak maken via uw naam en geboortedatum.

   Dit kan zowel bij de artsen als bij de verpleegkundige. Men zal u vragen welk type afspraak u wenst, gelieve dit correct aan te duiden om wachttijden       te vermijden.


Algemene info 


Voorschriften vragen (ook voor kine, radiologie, etc...) steeds een controle-afspraak bij uw arts.

Chronische (=vaste) medicatie kan per mail worden aangevraagd indien er onlangs nog een controle is geweest. De arts beslist uiteindelijk of een controle al dan niet wenselijk is.


Allerlei 'korte' administratieve en andere vragen kunnen ook eenvoudig per mail aan ons worden gesteld. Voor uitgebreide vragen en zaken die onderzoeken vragen maakt u een afspraak bij de dokter.


Resultaten, verslagen en attesten verkrijgt u via het online platform Helena, meer uitleg hierover vind u verder op onze website.

Indien u toch nog vragen heeft over resultaten kan u online een telefonisch consult vastleggen (de dokter belt naar u op afgesproken tijdstip) of ons dit via mail laten weten. Wij nemen dan contact met u op.


De mails zullen binnen de 48u, tijdens werkdagen, worden beantwoord.


MONDMASKERPLICHT

De mondmaskerplicht in openbare ruimtes is komen te vervallen. Dit betekent dat u geen mondmasker meer hoeft te dragen in onze praktijk. Echter, uit voorzorg raden wij aan om een mondmasker te dragen wanneer u last heeft van luchtwegklachten, zoals hoesten of niezen.

ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Alle voorschriften voor medicatie worden geregistreerd op je identiteitskaart. Via je identiteitskaart kan de apotheek aan je voorschrift. Er zullen dus geen papieren voorschriften meer worden meegegeven. Uiteraard kan dit nog op vraag van patiënt.

KALENDER

De praktijk zal gesloten zijn op : 


- maandag 1 april

- woensdag 1 mei

- donderdag 9 mei

- vrijdag 10 mei

- maandag 20 mei


U kan deze dagen terecht bij de wachtpost. Zie hiernaast voor de contactgegevens.


WACHTPOST

Voor dringende zaken buiten onze consultaties kan u terecht bij de huisartsenwachtpost in Geel, steeds na telefonische afspraak.


Adres wachtpost
Molseweg 204
2440 Geel

014 22 22 00

helena.care

Aangezien we wegens het beroepsgeheim geen medische informatie uit uw dossier mogen mailen, vragen wij alle patiënten om zich aan te melden op het online platform Helena.
Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten (voorschriften, bloedresultaten, brieven van specialisten, …).
Eveneens kunnen op dit platform videoconsultaties gehouden worden.


Aanmelden kan door te surfen naar https://helena.care/ en de aangegeven stappen te volgen. Activeer je account via je elektronische identiteitskaart of via Itsme.
Indien u problemen ondervindt bij het aanmaken of gebruik ervan kan u als patiënt bellen op 

090 456 788. De kostprijs voor dit 0900-nummer bedraagt 2,00 euro/minuut.


Je kan via Helena al je openstaande voorschriften uit je dossier raadplegen. Ook via de app 'Voorschrift op zak' kan je via Itsme bekijken welke openstaande voorschriften je nog hebt.

team

De Artsenpraktijk Balen Centrum is een multidisciplinaire praktijk die bestaat uit een team van 5 vaste artsen en een aantal artsen in opleiding. Daarnaast zijn er twee verpleegkundigen en een aantal psychologen die het artsenteam ondersteunen. Het onthaal en secretariaatswerk worden verzorgd door 2 administratief bedienden.


Onze artsenpraktijk is een opleidingspraktijk voor toekomstige huisartsen. Deze huisartsen in opleiding (HAIO’s) zijn afgestudeerde artsen die zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde.


Momenteel zijn dit Dr. Liese Vansant en Dr. Mirthe Huibers en  Dr. Inde Geerts.

RAF VERLINDEN

huisarts

LIEN PEETERS

verpleegkundige

WILLEM SOONTJENS

huisarts 

GRIET VANWESEMAEL

praktijkassistente

ELS JANSSEN

psychotherapeut

info@elsjanssen.be

JOHAN BEIRINCKX

huisarts (patiëntenstop)

LIESE VANSANT

huisarts in opleiding

GRIET MICHIELS

praktijkassistente

LAURA WOUTERS

psycholoog

0498 05 69 96

ANS MENTENS

huisarts (patiëntenstop)

MIRTHE HUIBERS

huisarts in opleiding

ERIKA JANSEN

verpleegkundige

NELE OOMS

huisarts

INDE GEERTS

huisarts in opleiding

INGE VERPOORTEN

poetshulp

consultaties

ENKEL OP AFSPRAAK

Het secretariaat is elke weekdag geopend van 08u00 tot 12u00, daarna zijn we nog steeds te bereiken voor zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

In onze praktijk werken wij enkel op afspraak. Patiënten kunnen een afspraak maken bij de artsen als zowel de verpleegkundige via de online agenda, zie ook de blauwe knop bovenaan. Bij het boeken vraagt men naar het type afspraak u wenst te boeken, gelieve dit correct te selecteren om te vermijden dat de afspraken uitlopen.

2 personen = steeds boeken voor 2 personen!


De gegevens van de psycholoog en therapeute vind je hierboven.

Indien er online geen afspraak meer beschikbaar is voor dezelfde dag kan je contact opnemen met ons secretariaat.

Wil je een (psychologisch of diepgaand) gesprek,  dan kan je best een dubbele afspraak boeken.

Beperk het aantal problemen per afspraak. Maak indien nodig een andere afspraak voor de minder dringende problemen.


Voorschriften en allerhande attesten vereisen ook steeds een consultatie. Breng steeds je identiteitskaart, kids ID of ISI+-kaart mee op consultatie. Dit is noodzakelijk voor het elektronisch voorschrijven van medicatie, attesten of voor het aanmaken van je globaal medisch dossier.


Gelieve het secretariaat tijdig te verwittigen, mocht je een afspraak niet kunnen nakomen.

Bent u medisch afgevaardigde, gelieve dan steeds een telefonische afspraak te maken.

TELECONSULTEN

HUISBEZOEKEN

Onze artsen zullen tijdens de raadpleging slechts per uitzondering de telefoon aannemen!


Je kan wel een telefonisch consult of videoconsult met de huisarts inplannen via de online agenda op TELE-sloten. Deze sloten zijn bedoeld voor volgende situaties:


  • Bespreking resultaten onderzoeken (bloedname, beeldvorming, etc.)
  • Verlenging ziekteattest indien reeds bij arts geweest
  • Indien je medisch advies wenst in het buitenland
  • Psychische klachten (enkel videoconsult)

Huisbezoeken zijn bij voorkeur voor de middag aan te vragen en worden voorbehouden voor patiënten die te ziek zijn om zich te verplaatsen naar de praktijk. Huisbezoeken worden steeds afgelegd door de wachtdoende arts.

nuttige info

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER

Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen is een betere individuele begeleiding van de patiënt mogelijk. Het vergemakkelijkt en verbetert ook de communicatie tussen artsen onderling. Je globaal medisch dossier bevat al je medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, ...).


Hoe je GMD aanvragen of verlengen?

Vraag je huisarts tijdens je volgende raadpleging of bij een huisbezoek om een GMS te openen. Wanneer de patiënt zelf niet in staat is om dit te vragen, kan je als familielid of nabestaande de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen. Het GMD kan verlengd worden. Dit gebeurt automatisch door je ziekenfonds indien één keer om de twee jaar een raadpleging of bezoek plaatsvindt bij je huisarts.


Financieel voordeel

Een GMD beperkt het persoonlijk aandeel dat je moet betalen voor een raadpleging. Daarnaast leidt het GMD ook tot een vermindering van 30% van het persoonlijk aandeel voor een huisbezoek indien je minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.


HANDIGE TELEFOONNUMMERS

Ambulance & brandweer

112

Politie - dringende hulp

101

Rode Kruis Vlaanderen

105

Tele onthaal

106

Child Focus

116 000

Antigifcentrum

070 245 245

Zelfmoordlijn

1813

Kankerlijn

0800 15 802

Aids en SOA telefoon

078 15 15 15

Druglijn

078 15 10 20

OCMW Balen

014 82 98 48

Kinder- en Jongerentelefoon AWEL

102

Alzheimertelefoon

0800 50 88

Anonieme Alcoholisten

03 239 14 15

Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW)

0800 13 500

Diabetes infolijn

0800 96 333

MS infonummer

0800 93 352

Vluchthuis voor mishandelde vrouwen

078 150 300

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

0800 97 079

Brandwondencentrum

92 268 62 00

Meldpunt geweld en (seksueel) misbruik

1712

Mantelzorgtelefoon

078 155 020

Infolijn chronische zieken

078 050 805

Holebifoon

0800 99 533

Tandarts wachtdienst

0903 39 969

HANDIGE LINKS

Wachtdienst apotheek

Antigifcentrum

Zelfmoordlijn

Tele- Onthaal

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling