De artsenpraktijk 

Algemene geneeskunde

Welkom op de website van de Artsenpraktijk Balen Centrum

Hebt u vragen over de corona-richtlijnen en/of bent u of iemand van uw naasten ziek (keelpijn, spierpijnen, verkouden, koorts, maag- darmproblemen, ademhalingsmoeilijkheden,....)  kan u via corona@deartsenpraktijk.be je vraag stellen aan een dokter. De dokter neemt contact op tussen 8 en 20u (tijdens weekdagen), gelieve zeker uw telefoonnummer te vermelden. Bent u ernstig ziek, gelieve contact op te nemen met ons secretariaat.

 

Als er een coronatest bij jou afgenomen is, kan je de resultaten vaak al na 24-48 uur bekijken op www.cozo.be of mijngezondheid.belgië.be (aanmelden als patiënt met itsme-app of via elektronische identiteitskaartlezer).  

  1. Als het resultaat positief is, ben je besmet met het coronavirus en moet je minimum 7 dagen in quarantaine blijven vanaf het moment dat de test afgenomen werd.  Een arts van de praktijk belt je sowieso op om meer uitleg te geven, attesten in orde te maken, en je contacten in kaart te brengen.

  2. Als de test negatief is:
    A: De test werd afgenomen omdat je ziek was: je mag opnieuw gaan werken als je je genezen voelt.  Contacteer bij twijfel je arts.
    B: De test werd afgenomen omdat je met een coronapatiënt in contact gekomen was of omdat je uit een rode/oranje zone kwam.  Je moet 2 negatieve testen hebben voordat je het werk terug kan hervatten.  De 2e test kan ten vroegste 9 dagen na het laatste contact met de coronapatiënt.

Enkel personen zonder ziektesymptomen worden in de praktijk toegelaten!

U komt best alleen, max met 1 begeleider die bij voorkeur in de auto wacht.
Een mondmasker is verplicht, gelieve gebruik te maken van de voorziene handgel bij het binnenkomen en verlaten van de praktijk. Houd voldoende afstand van mede-patiënten en onze medewerkers.

Bescherm uzelf en de anderen !!!!

 

U kan via https://helena.care al uw openstaande voorschriften uit uw dossier raadplegen en afdrukken. Dit kan door registratie met je emailadres en identiteitskaart.

Ter info : !! Dr Johan Beirinckx en Dr Ans Mentens nemen geen nieuwe patiënten aan. U kan uiteraard bij één van de collega's terecht als nieuwe patiënt. !!

Team

De Artsenpraktijk Balen Centrum is een multidisciplinaire praktijk die bestaat uit een team van 4 vaste artsen en 3 artsen in opleiding. Daarnaast zijn er een verpleegkundige, een diëtiste, een gespecialiseerde pedicure en een aantal psychologen die het artsenteam ondersteunen. Het onthaal en secretariaatswerk worden verzorgd door 3 administratief bedienden.

 

Opleidingspraktijk

Onze artsenpraktijk is een opleidingspraktijk voor toekomstige huisartsen. Deze huisartsen in opleiding (HAIO’s) zijn afgestudeerde artsen die zich specialiseren in de huisartsgeneeskunde. Momenteel zijn dit Dr. Caroline Mertens en Dr. Bunyamin Duran. Vanaf 1 oktober zullen Dr. Marie-Claire Van Beek en Dr. Linde Vanhessche starten met hun opleiding en nemen we afscheid van Dr. Caroline Mertens. 

Enkel op afspraak

In onze praktijk werken wij enkel op afspraak. Medisch afgevaardigden enkel telefonisch afspraken aub!

Patiënten kunnen een afspraak maken bij één van de artsen via de online agenda (www.afspraken.be), de blauwe knop bovenaan of via ons secretariaat.
Voor de verpleegkundige neemt u telefonisch contact op met het secretariaat, dit kan voor bloednames, inentingen, EKG, wratbehandelingen, infuus, etc... verwezen door onze artsen.

Bij de artsen wordt per afspraak 15 minuten per persoon voorzien.

Indien er online geen afspraak meer beschikbaar is voor dezelfde dag kan u contact opnemen met ons secretariaat.

Wil u een (psychologisch of diepgaand) gesprek, kan u dit aanvragen op ons secretariaat OF u kan online een 'DUBBELE' afspraak boeken.

 

Voorschriften vereisen ook steeds een consultatie.

Gelieve het secretariaat tijdig te verwittigen, mocht u een afspraak niet kunnen nakomen.

De contactgegevens voor de diëtiste, pedicure of psycholoog vindt u hieronder.

 

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bij voorkeur voor de middag aan te vragen en deze worden voorbehouden aan patiënten die te ziek zijn om zich te verplaatsen naar de praktijk. Huisbezoeken worden steeds afgelegd door de wachtdoende arts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultaties
Maandag:

08u00 - 12u00 & 14u00 - 18u00

Dinsdag: 08u00 - 12u00 & 14u00 - 18u00
Woensdag: 08u00 - 12u00 & 14u00 - 18u00
Donderdag: 08u00 - 12u00 & 14u00 - 18u00
Vrijdag: 08u00 - 12u00 & 14u00 - 18u00

 

Openingsuren secretariaat

Wie

 
Praktijkassistente
Griet Vanwesemael
 
Praktijkassistente
Natasja Dekkers
 
Praktijkassistente
Griet Michiels
 
Huisarts
Johan Beirinckx, patiëntenstop
 
Huisarts
Ans Mentens, patiëntenstop
 
Huisarts
Nele Ooms
 
Huisarts
Raf Verlinden
 
Huisarts in opleiding
Rutten Elke
 
Huisarts in opleiding
Bunyamin Duran
 
Verpleegkundige
Inge Van Gils
 
Psycholoog
Michaël van Reeth 0486/264 183
 
Psycholoog
Lore Willems 0497/831 122
 
Coach - psychotherapeute
Mieke Smaers 0497/421 584
 
Diëtiste
Dana Cools 0499/257 037
 
Gespecialiseerde pedicure
Marieke Eysermans 0472/776 182
 
Huisarts in opleiding
Caroline Mertens
Nuttige nummers
Ambulance en brandweer
112
Politie - dringende hulp
101
Rode Kruis Vlaanderen
105
Tele onthaal
106
Child Focus
116 000
Antigifcentrum
070 245 245
Zelfmoordlijn
1813
Kankerlijn
0800 15 802
Aids en SOA telefoon
078 15 15 15
Apothekers Wachtdienst 22u - 9u
www.apotheek.be
Druglijn
078 15 10 20
OCMW Balen
014 82 98 48
Kinder-en Jongerentelefoon AWEL
102
Alzheimertelefoon
0800 50 88
Anonieme Alcoholisten
03 239 14 15
Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW)
0800 13 500
Diabetes Infolijn
0800 96 333
MS infonummer
0800 93 352
Vluchthuis voor mishandelde vrouwen
078 150 300
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
0800 97 079
Brandwondencentra
02 268 62 00
Meldpunt geweld en (seksueel) misbruik
1712
Mantelzorgtelefoon
078 155 020
Infolijn chronische zieken
078 050 805
Holebifoon
0800 99 533
Tandarts wachtdienst
0903 39 969

Contact gegevens

Molenstraat 18 bus 2
2490 Balen

014/81 19 15