De praktische werking
van onze praktijk.


Raadplegingen

Consultaties

Het secretariaat is elke weekdag geopend van 08u00 tot 12u00, daarna zijn we nog steeds te bereiken voor zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

In onze praktijk werken wij enkel op afspraak. Patiënten kunnen een afspraak maken bij een van de artsen via de online agenda, de blauwe knop bovenaan of via ons secretariaat op het nummer 014 81 19 15. Bij de verpleegkundige kan u ook een afspraak maken via onze online agenda voor bloednames, inentingen, EKG, infuus, etc… verwezen door onze artsen. De gegevens van de psycholoog en therapeute vind je hierboven.

Bij de artsen wordt afhankelijk van uw klachten een bepaalde tijd voorzien. Je kan een bepaald type afspraak maken voor de specifiek klacht:
  • Infectieraadpleging of korteklacht-consult: Dit is een kortdurend consult van ongeveer 10 minuten. Je kunt er terecht met 1 klacht of 1 specifieke vraag! Je kan hier ook terecht voor een infectieraadpleging (verkoudheid, koorts, diarree, hoesten,...). We vragen u dan wel om nog een mondmasker te dragen.
  • Raadpleging 1 persoon: Als je op een geplande controle moet komen, boek dan liefst 1 of 2 weken op voorhand je afspraak. Ga voor elke consultatie na of je nog voorschriften voor chronische medicatie nodig hebt en vraag dit tijdens je afspraak zodat je zeker 3 maanden kan toekomen met je medicatie Geef bij het maken van je afspraak aan of het gaat om een dringende vraag of niet. Kom niet met meerdere klachten op een consult maar probeer deze te beperken tot 1 of 2. Op deze manier verloopt het consult vlotter en kan je arts die dag meerdere mensen verder helpen.
  • Raadpleging 2 personen: Wens je een afspraak voor 2 personen, gelieve dan dit type afspraak te kiezen.
  • Gesprek: Wil je een (psychologisch of diepgaand) gesprek, dan kan je dit afspraaktype selecteren.
  • Telefonisch consult: Je kan ook een telefonisch consult inboeken bij onze artsen. De arts zal je dan terugbellen. Het tijdstip waarop de arts je terugbelt, kan licht afwijken van het ingeplande moment. Maak zeker dat je bereikbaar bent. Deze sloten zijn bedoeld voor volgende situaties: ·Bespreking resultaten onderzoeken (bloedname, beeldvorming, etc.) · Verlenging ziekteattest indien reeds bij arts geweest ·Indien je medisch advies wenst in het buitenland.
  • Videoconsult: Bij een videoconsult heb je contact met de arts online met de webcam. Dit gesprek verloopt via Helena.care. Deze sloten zijn bedoeld voor dezelfde situaties als een telefonisch consult en ook voor psychische klachten te bespreken.

  • Aan anderstalige patiënten vragen wij om telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat bij het maken van een afspraak. Op deze manier kunnen wij een tolk inschakelen tijdens uw bezoek. Het waarborgen van effectieve communicatie is voor ons van groot belang. Dit zal helpen bij een vlotte en nauwkeurige uitwisseling van informatie tussen de patiënt en ons medisch personeel.
  • Non-native speaking patiënts: we kindly request to contact the reception via telephone tot schedule an appointment. This will allow us to arrange for a professional translator to be present during our visit. Ensuring effective communication is of utmost importance to us. This will help facilitate a smooth and accurate exchange of information between the patiënt. and our medical staff

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn bij voorkeur voor de middag aan te vragen en worden voorbehouden voor patiënten die te ziek zijn om zich te verplaatsen naar de praktijk. Huisbezoeken worden steeds afgelegd door de wachtdoende arts.

Gelieve het secretariaat tijdig te verwittigen, mocht je een afspraak niet kunnen nakomen. Bent u medisch afgevaardigde, gelieve dan steeds een telefonische afspraak te maken.

Voorschriften
Chronische (=vaste) medicatie kan aangevraagd worden via de knop ‘voorschriften aanvragen’ of per mail indien er onlangs nog een controle is geweest. De arts beslist uiteindelijk of een controle al dan niet wenselijk is.

Alle andere voorschriften en allerhande attesten vragen steeds een controle-afspraak bij uw arts.

Breng steeds je identiteitskaart, kids ID of ISI+-kaart mee op consultatie. Dit is noodzakelijk voor het elektronisch voorschrijven van medicatie, attesten of voor het aanmaken van je globaal medisch dossier.
Globaal Medisch Dossier
Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen is een betere individuele begeleiding van de patiënt mogelijk. Het vergemakkelijkt en verbetert ook de communicatie tussen artsen onderling. Je globaal medisch dossier bevat al je medische gegevens (operaties, chronische ziekten, lopende behandelingen, ...).

Hoe je GMD aanvragen of verlengen?

Vraag je huisarts tijdens je volgende raadpleging of bij een huisbezoek om een GMS te openen. Wanneer de patiënt zelf niet in staat is om dit te vragen, kan je als familielid of nabestaande de opening van een GMD in zijn plaats aanvragen. Het GMD kan verlengd worden. Dit gebeurt automatisch door je ziekenfonds indien één keer om de twee jaar een raadpleging of bezoek plaatsvindt bij je huisarts.

Financieel voordeel

Een GMD beperkt het persoonlijk aandeel dat je moet betalen voor een raadpleging. Daarnaast leidt het GMD ook tot een vermindering van 30% van het persoonlijk aandeel voor een huisbezoek indien je minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.
Handige telefoonnummers & links

Telefoonnummers

Ambulance & brandweer 112
Politie - dringende hulp 101
Rode Kruis Vlaanderen 105
Tele onthaal 106
Child Focus 116 000
Antigifcentrum 070 245 245
Zelfmoordlijn 1813
Kankerlijn 0800 15 802
Aids en SOA telefoon 078 15 15 15
Druglijn 078 15 10 20
OCMW Balen 014 82 98 48
Kinder- en Jongerentelefoon AWEL 102
Alzheimertelefoon 0800 50 88
Anonieme Alcoholisten 03 239 14 15
Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) 0800 13 500
Diabetes infolijn 0800 96 333
MS infonummer 0800 93 352
Vluchthuis voor mishandelde vrouwen 078 150 300
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 0800 97 079
Brandwondencentrum 92 268 62 00
Meldpunt geweld en (seksueel) misbruik 1712
Mantelzorgtelefoon 078 155 020
Infolijn chronische zieken 078 050 805
Holebifoon 0800 99 533
Tandarts wachtdienst 0903 39 969Links

Wachtdienst apotheek www.apotheek.be
Antigifcentrum www.antigifcentrum.be
Zelfmoordlijn www.zelfmoordlijn1813.be
Tele- Onthaal www.tele-onthaal.be
Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling www.1712.be
helena.care
Aangezien we wegens het beroepsgeheim geen medische informatie uit uw dossier mogen mailen, vragen wij alle patiënten om zich aan te melden op het online platform Helena. Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten (voorschriften, bloedresultaten, brieven van specialisten, …). Eveneens kunnen op dit platform videoconsultaties gehouden worden.

Aanmelden kan door te surfen naar https://helena.care/ en de aangegeven stappen te volgen. Activeer je account via je elektronische identiteitskaart of via Itsme.

Indien u problemen ondervindt bij het aanmaken of gebruik ervan kan u als patiënt bellen op 
090 456 788. De kostprijs voor dit 0900-nummer bedraagt 2,00 euro/minuut.

Je kan via Helena al je openstaande voorschriften uit je dossier raadplegen. Ook via de app 'Voorschrift op zak' kan je via Itsme bekijken welke openstaande voorschriften je nog hebt.
© 2024 - deartsenpraktijk.be
Imaxx Webdesign